IP-osoitteesi on 3.238.204.31.

Käytössäsi olevaa IP-osoitetta ei tunnistettu. Jos näet tämän sivun ja yrität aktivoida kuituverkon liittymää toimintaan, tarkista, että käytät varmasti kuituverkon liittymää etkä esimerkiksi mobiiliyhteyttä.

Nopeustesti

kuituverkot@cinia.fi | www.cinia.fi